skenderu

MUK 300PC , MUK-VP 300PC , MUK-VKP 300PC , MUK-F 300 PC

Prístroje MUK, MUK-VP, MUK-VKP a MUK-F sú kompletne zmodernizované meracie prístroje rady MK 300 vyvinuté vo VÚVL Brno zmodernizované firmou AQUASTYL-SLOVAKIA za spolupráce firiem MESING Brno a SAJD Kielce. Inovácia spočíva v novej elektronike, PC a úplne novom programe merania, vyhodnocovania a archivácie, prepracovaní a spresnení mechaniky / vretena a suportov /, zrýchlení merania a tlačenia grafických záznamov nameraných parametrov.

Prístroje sú určené na meranie tvarových odchýlok kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti, priamosti a vybraných parametrov z odboru odchýlok geometrického tvaru hlavne rotačných častí vrátane prerušení.
Uvedené meracie prístroje sú použiteľné vo všetkých druhoch priemyslu, kde je požadované meranie tvarových odchýlok. Sú vhodné najmä pre merné laboratóriá a dielenské merné strediská.

Technické údaje:

Merané parametre

 • odchýlka kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti a priamosti vonkajších a vnútorných plôch
 • odchýlka kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti a priamosti s prerušeniami vonkajších a vnútorných plôch
 • odchýlka priamosti osí, súososti, sústrednosti a radiálneho hádzania

Vyhodnocovanie odchýlok

 • odchýlka kruhovitosti a vlnitosti k opísanej, vpísanej, strednej kružnici, a kružnici najmenšej zóny
 • odchýlka valcovitosti, kužeľovitosti, priamosti a radiálneho hádzania
 • odchýlka priamosti osí, súososti a sústrednosti
 • štandardné filtre (2-500, 2-15, 2-50, 2-150, 15-500) + ľubovoľne voliteľné
 • harmonická analýza, polárny / lineárny / graf
 • automatická alebo manuálna voľba rozsahov
 • archivačná funkcia a tlačiarenská služba
 • štatistika

Ovládací jazyk

 • dodávaný v jazyku krajiny odberateľa, alebo požadovaný z uvedených

Protokol – voliteľný

 • anglický, nemecký, ruský, slovenský, český
 • ku každému meraniu je možné doplniť názov merania, názov meraného predmetu, meno operátora, dátum a čas merania  je zapisovaný automaticky
 • namerané výsledky vrátane grafov možno archivovať
 • archivované merania po výbere podľa výrobku a dátumu možno spätne zobraziť a ďalej s nimi pracovať
 • výsledky vrátane grafov možno vytlačiť čiernobielo alebo farebne vo formátoch A4, A5 a A6 v počte 1 až 8 obrázkov na stranu

Maximálna nepresnosť:  

 • chodu vretena P + V: radiálna 0,075 µm / axiálna 0,075 µm
 • v režime korekcie P + V: radiálna 0,040 µm / axiálna 0,040 µm
 • valcovitosti: 0,9µm / 100mm
 • priamosti: 0,6µm / 100mm

Zväčšenia:

 • 50, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 x + grafické  zväčšenie obrázku do 13.000.000 x
 • Max. nepresnosť zväčšenia: 3% z meracieho rozsahu
 • Max. nepresnosť merania: 4% z meranej súčiastky
 • Medzné rozmery meraných súčiastok: 
  • vonkajší priemer  1 mm až  320 mm
  • vnútorný priemer  2 mm až  270 mm 
  • výška max  300 mm / váha max  50 kg

Základné príslušenstvo:  

 • mechanická časť
 • elektronická časť
 • mechanika MUK 300, upínacie náradie, sada meracích dotykov
 • PC PENTIUM, meracia elektronika, tlačiareň, program pre meranie kruhovitosti, valcovitosti,v kužeľovitosti, priamosti, radiálneho hádzania, priamosti osí, súososti a sústrednosti

Prístroj je dodávaný najčastejšie kompletne ako meracie pracovisko s pracovným stolom, rozvodom el. energie, kontajnerovými zásuvkami a pracovnou stoličkou.