skenderu

MP 125PC

 Prístroj MP - 125PC je kompletne zmodernizovaný merací prístroj rady MP 125 vyvinutý vo VÚVL Brno zmodernizovaný firmou AQUASTYL-SLOVAKIA za spolupráce firiem MESING Brno a SAJD Kielce. Inovácia spočíva v novej elektronike, PC, najnovšom programe merania, vyhodnocovania a archivácie, prepracovaní a spresnení mechaniky, zrýchlení merania a tlače grafických záznamov zmeraných parametrov.

   
Použitie prístroja:
   Prístroj je určený na meranie tvarových odchýlok priamosti a vybraných parametrov z odboru odchýlok tvaru a vlnitosti vonkajších a vnútorných povrchov vrátane prerušení. Je použiteľný vo všetkých druhoch priemyslu, kde je požadované meranie tvarových odchýlok priamosti. Je vhodný najmä pre merné laboratóriá a dielenské merné strediská.

Popis prístroja:
MP - 125PC sa skladá z mechanickej časti, riadiacej elektroniky a počítača s farebnou tlačiarňou. Mechanická časť sa skladá z meracej hlavice MP 125, meracieho stola so stojanom a príslušenstvo. V meracej hlavici je zabudovaný presný etalón o funkčnej dĺžke 125 mm. S jeho presnou rovinou plochou sa porovnáva povrch meranej súčiastky. Horizontálny presun snímača a vertikálny posuv meracej hlavice je podľa potreby motorický alebo ručný.

Technické údaje:
  - Merané parametre - odchýlka profilu tvaru a vlnitosti vonkajších a vnútorných povrchov vrátane prerušení
  - Vyhodnocovanie odchýlok 
- odchýlka tvaru k strednej priamke (LS)
- odchýlka tvaru k priamke minimálnej zóny (MZ)
- harmonická analýza
- automatická alebo manuálna voľba rozsahov
- archivačná funkcia a tlačiarenská služba
- štatistika
  - Druh filtra odchýlky tvaru  - dvojpólový
- orezávajúci
- filter mnohočlennej aproximácie
- s korekciou fázy
- Gaussa
  - Ovládací jazyk - dodávaný v jazyku krajiny odberateľa, alebo požadovaný z uvedených jazykov
  - Protokol – voliteľný

  - anglický, nemecký, ruský, slovenský, český
- ku každému meraniu je možné doplniť názov merania, názov meraného predmetu, meno operátora, dátum a čas  
  merania je zapisovaný automaticky
- namerané výsledky vrátane grafov možno archivovať
- archivované merania po výbere podľa výrobku a dátumu možno spätne zobraziť a ďalej s nimi pracovať
- výsledky vrátane grafov možno vytlačiť čiernobiele alebo farebné vo formátoch A4, A5 a A6 v počte 1 až 8 obrázkov
  na stranu
  - Chyba merania vzťažná
   k strednej čiare
  - na dĺžke 60 mm P + V
- na dĺžke 120 mm P + V
- Rozsahy zväčšenia v µm
- Max. nepresnosť zväčšenia
- Max. nepresnosť merania
- Max. prítlačná sila meracieho 
   hrotu snímača - 0,1 µm
- 0,2 µm
- ±400µm, ±100µm, ±40µm, ±20µm, ±10µm, ±4µm, ±2µm, ±1µm
- 3% z meracieho rozsahu
- 4% z meranej súčiastky
- 0,1N
 
Základné príslušenstvo:
  - mechanická časť - mechanika MP 125, upínacie náradie, sada meracích dotykov
  - elektronická časť - PC PENTIUM, meracia elektronika, tlačiareň, program pre meranie priamosti tvaru, vlnitosti a drsnosti
  Prístroj sa dodáva ako meracie pracovisko s pracovným stolom, rozvodom el. energie, kontajnerovými zásuvkami a pracovnou stoličkou.