skenderu

O firme

Firma Aquastyl Slovakia so sídlom v Považskej Bystrici bola založená v roku 1991 spoločne s firmou Aqua-Styl Prostějov. Hlavnou činnosťou boli opravy čerpadiel, budovanie malých vodných elektrární, čističiek odpadových vôd a podobne. Jej zakladateľom bol Peter Harvánek. Zameranie firmy sa začalo postupne profilovať v oblasti meracej techniky pre strojárske podniky, hlavne výrobcov valivých ložísk. Rozhodla sa investovať do výrobných zariadení na modernizáciu a vývoj nových meracích prístrojov. Do roku 1994 sa venovala len drobným zásahom a opravám prístrojov, vyrobených v Považských Strojárňach. Dôležitým medzníkom vývoja firmy bol rok 1997, kedy sa prvý raz v spolupráci s firmou Messing Ing. Janom Kurom, predstavila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. Tu predstavila svoj prvý výrobok, bol ním prístroj na meranie odchýlok kruhovitosti MK 300C.

    

Bol to prístroj s vlastnou elektronikou, riadiacim a vyhodnocovacím programom na PC. Po úspechu prístroja MK 300C firma začala vykonávať vo väčšom rozsahu modernizácie meracej techniky a hlavne meracích prístrojov na meranie kruhovitosti.

V roku 1997 prišiel do firmy Ing. Jozef Pobijak a to umožnilo ponúkať väčšie spektrum služieb a výrobkov v oblasti merania tvrdosti. Začínalo sa s modernizáciou prístroja RB 1. Tento prístroj sa dostal medzi európsku špičku. Po roku 1997 prichádzali na slovenský trh ďalšie firmy a dnes medzi našich strategických partnerov patrí napríklad VOLKSWAGEN a.s., INA a.s., TIMKEN, PSL a.s., SIEMENS s.r.o., SACHS a.s., BSH, MOTORPAL a.s., TRW, RIBE, ZKL, ZRL, KINEX a ďalšie. V súčasnej dobe firma ponúka komplexné služby v oblasti merania odchýlok tvaru, tvrdosti materiálov a vibrácií ložísk.

Sú to:
  • výroba, dodávky a kalibrácie meracích prístrojov pre meranie odchýlok kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti a priamosti radu MUK 300,
  • výroba, opravy, dodávky, modernizácie a kalibrácie tvrdomerov a tvrdomerných doštičiek pracujúcich metodikou ROCKWELL, BRINELL a VICKERS,
  • výroba, modernizácie a kalibrácie prístrojov na meranie a kontrolu úrovne vibrácií v ložiskovej výrobe,
  • školenia a metodická činnosť v oblasti merania odchýlok tvaru, tvrdosti materiálov a vibrácií ložísk.
Vďaka širokému sortimentu meracích prístrojov tak firma pôsobí v troch dôležitých etapách strojárskej výroby, najmä valivých ložísk:
  • kontrola vstupov, vhodnosť materiálov na výrobu súčiastok.
  • kontrola správnosti technológie výroby, tepelného spracovania meraním odchýlok tvaru a u valivých ložísk špeciálne odchýlky kruhovitosti,
  • výstupná kontrola, kde sú naše prístroje zapojené do merania hotového výrobku napr. valivého ložiska meraním úrovne vibrácií.

Činnosť firmy sa za tie roky rozšírila aj smerom k vzdelávacím aktivitám. K dispozícii je okrem kancelárskych a výrobných priestorov školiaca miestnosť a samozrejme aj kalibračné laboratórium. V tejto oblasti od roku 2004 Aquastyl Slovakia úzko spolupracuje so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline. Gestorom tejto pomerne náročnej spolupráce je doc. Ing. Stanislav Turek. PhD. Školenia sa pripravujú vo všetkých troch nosných odboroch: meranie tvrdosti materiálov, drsnosti povrchu, odchýlok tvaru a meranie a hodnotenie úrovne vibrácií. Ďalšou oblasťou školení sú medzinárodné normy, ich obsah a aplikácia v našich meracích zariadeniach.Snaha firmy o dosiahnutie vysokého stupňa kvality poskytovaných služieb v oblasti metrológie sa naplnila v októbri 2005 preukázaním spôsobilosti a plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 získaním Osvedčenia o akreditácii.

Od roku 2010 naša spoločnosť Vám ponúka opravy, generálne opravy a modernizácie rovinných brúsok.